Saturday, November 15, 2008

Andante Julafton 2001

Sista noten, som blifvit oläsbar, skall vara en halfnot C.