Friday, November 14, 2008

Den gamla goda kejsaretiden

Justinianus eller så?